Styrelsen

publicerat i Styrelsen;
Vi som sitter med i styrelsen versamhetsåret 2015 är:
 
Ordförande: Monika Mortin
Kassör: Anders Wadmark
Sektreterare: Maria Svensson
Ledamot: Inga-Lill Engels
Ledamot: Anna Jahnsén
Ledamot: Michael Nathorst
Ledamot: Susanne Månsson
Suppleant: Mette Kirkelund Truelsen
Suppleant: Bengt Mortin
 

Kommentera inlägget här :